پندهای بزرگان ایرانی

پندهای بزرگ 


به جای نفرین به تاریکی یک شمع بیفروز : خسرو گلسرخی

خداوندا ! ایران را از دشمن، خشکسالی و دروغ نگه دار : داریوش

ابله‌ترین خلق کسی است که در حق دوست خود با دشمن تدبیر کند :

ابوسعید ابوالخیر

مایه‌ی کار و سرمایه و افتخار هنرمند، اندیشه اوست : پرویز خانلری

پدر بیماری‌ هر چه باشد، بی‌تردید مادرش تغذیه نادرست است: دکتر عباسیان

معرفت آن است که در خود یک ذره کینه نیابی : حسن بصری

روزگاری، بدانچه می‌کردند ریا می‌کردند، اکنون بدانچه نمی‌کنند ریامی‌کنند:فضیل عیاض

دوستی با کسی کن که به تغییر تو، متغیر نگردد :بشرحافی

یا چنان نمای که هستی یا چنان باش که می‌نمایی:بایزید بسطامی


 
آنچه دانش را بیاراید راستی است : بزرگمهر

 
۱-چهره‌ی علی(ع) در روشنایی زیبا و و خداییاست. به تو و من - بی‌مذهب و مذهبی - هر دو، علی را در تاریکی نشان داده‌اند: دکتر علی شریعتی


۲-راست و درست گوی، گر چه تلخ باشد: انوشیروان


۳بزرگی در آن است که آسایش وخواهش طبع خویش را فدای دیگری کنی: سعیدنفسی


۴راستی فضیلتاست. راستی شادمانی است. شادمانی از آن کسی است که همیشه راستگو و درست‌کردار است: زرتشت


۵اگر نفس خودرا عزیز و محترم داشتی، مردمان هم آن را عزیز می‌شمارند و اگر خوارش داشتی دیگراننیز ناچیزش می شمارند: یحییبرمکی

۶- بهترین فرمانروا آن کسی هست که در عین نیرومندی، درمانده را بهیاد آورد و شکوه دولت را با اندیشمندی همواره داشته باشد.اردشیر بابکان

 

پندهای بزرگ 

1-در هر کار و گفتار، فروتنی و ادب را فراموشنکن: زردشت

2-وای بر کسی که بفروخته باشد همه‌ی چیزها رابه هیچ چیز و خریده باشد به هیچ چیز همه‌ی چیز را: ابو علی ثقفی

3-اندر جهان، آن کس که کردار به سخاوت بیاراید و گفتار به راستی،نیکبخت‌تر استبزرگمهر

4-چون تو عمل نکنی بدان چه دانی، چگونه می طلبی آنچه ندانی؟عطار

5-مغرور و خود پسند نباش؛ زیرا انسان چون مشک پر باد است و اگر بادآن خارج شود، چیزی باقی نمی‌ماند: زردشت

6- از مردم چاپلوس و خسیسی که توانگر شده باشد، حذر باید کرد تارسته شوید: بزرگمهر
7-آن کس که نماز کند و روزه دارد،به خلق نزدیک بود و آن کس که فکرت کند به خدای نزدیک تر بود:ابو الحسنخرقانی

/ 2 نظر / 11 بازدید
داود معتمدی

با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما به درگاه حق من لینک جدید شما را ویرایش نمودم خیلی ممنون که اطلاع دادید . موفق و موید باشید .

افراسیاب قاسمی

درود به شما دوست گلم خوب بود ولی کاش از پدر ایران کوروش بزرگ شاه شاهان هم جمله ای مینوشتی کاش