ســـخت تریــن سوال جـــهان
ساعت ۱۱:۱٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۱ مهر ،۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

کدام دانش آموز خسته و خواب آلود به نظر میرسد؟

کدامشان دوقلو می باشند؟

چند تا زن در عکس دیده میشود ؟

چند نفرشان خوشحال هستند؟

چند نفرشان ناراحت می باشند؟